A közoktatásban dolgozók pályaorintációs tevékenységét segítő honlapok, eszközök, tananyagok

Hogyan segítheti a téli közmunkás-képzés az álláskeresési, életpálya-építést készségek, ismeretek fejlesztését?